Informacja RODO dla Klientów JK Nieruchomości

 Szanowny Kliencie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 10 maja.2018r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Administratorem Państwa danych osobowych jest JK Nieruchomości Joanna Krasińska, ul. J.Słowackiego 127G, 97-300 Piotrków Tryb., NIP 771 234 64 25

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo : biuro@jknieruchomosci.com.pl 
 • telefonicznie 507031003
 • pisemnie JK Joanna Krasińska, ul. J.Słowackiego 127G, 97-300 Piotrków Tryb.,

Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej,
 • od Państwa w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług,
 • od naszych partnerów np. portale internetowe z ofertami nieruchomości, współpracujące z nami biura nieruchomości,
 • z ogólnodostępnych źródeł np. publiczne rejestry ewidencji działalności gospodarczej lub rejestr KRS

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 6 ust. 1 lit. f RODO
 • marketingu bezpośredniego usług , udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawienie oferty dobranej do potrzeb klienta, przesłania informacji handlowych (również drogą elektroniczną) itd. – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:

a.    pracownicy (współpracownicy)  JK Nieruchomości Joanna Krasińska  upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie JK Nieruchomości Joanna Krasińska,

b.    podmioty, którym JK Nieruchomości Joanna Krasińska powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, informatycznych (w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarzadzanie biurem nieruchomości), firmy marketingowe, firmy archiwizujące dokumenty,

c.    podmioty świadczące usługi prawne i doradcze w przypadku dochodzenia przez JK Nieruchomości Joanna Krasińska roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także notariusze w celu finalizacji transakcji,

d.    inne podmioty działające w ramach współpracy z JK Nieruchomości Joanna Krasińska (partnerzy handlowi JK Nieruchomości Joanna Krasińska),

e. organy uprawnione na mocy przepisów prawa .

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Przysługujące Państwu prawa

Klienci JK Nieruchomości mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci  JK Nieruchomości mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu  danych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO, ale jest niezbędne do realizacji przez JK Nieruchomości świadczonych usług.

Obecnie nie planujemy przetwarzania Państwa danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

JK Nieruchomości Joanna Krasińska jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.